Product Discovery - גילוי מוצר ולקוח

מטרת השלב:
בדיקת הצורך/הבעיה מול הפתרון המוצע תוך שימת לב להימנעות מהוצאות מיותרות.

שלבים עיקריים:
סקירה ובחינת תצורות יישום שונות של הפתרון מול לקוחות פוטנציאליים, תהליך MVP וניתוחים נוספים.

תוצר השלב:
אישוש או הפרכה של המוצר לשוק וללקוחות והגעה לכדי Product Market Fit.   

product definition - אפיון המוצר PRD

מטרת השלב:
הבנת הרעיון עד תומו וגיבושו לכדי מוצר מוגדר לחלוטין על כלל מאפייניו ומכלוליו.

שלבים עיקריים:
הגדרת מטרת המוצר, איגוד הצרכים והדרישות, הגדרת המשתמשים, הגדרת תהליך השימוש, הגדרת רכיבי מערכת ואיתור פתרונות.

תוצר השלב:
מסגרת ותוכנית עבודה לקראת שלב התכנון הקונספטואלי. המסמך הסופי מכיל, למשל, תכונות פיסיות (מקסימום ומינימום), מפרט חומרים, קווים עיצוביים, היבטים רגולטוריים (תקינה וכו') ועוד. מסמך האפיון הוא הבסיס לפיצול העבודה מול הגורמים השונים (מעצבי מוצר, מהנדסים, משפטנים, אנשי שיווק ועוד).

concept design - תכנון קונספטואלי

מטרת השלב:
בניית מודל או מודלים לפי דרישות PRD לבחינה ראשונית ושיפורים (product requirements document).

שלבים עיקריים:
גיבוש פתרונות הנדסיים נבחרים ואינטגרציה לתוכנית עבודה. התייחסות לממשקי עיצוב, ממשקי חומרה ותוכנה, תכנון כללי ומהיר (ללא שיקולי ייצור), תכנון לבדיקת DOE ייצור דגמים, ייצור אב-טיפוס והרכבות.

תוצר השלב:
דגם / דגמים עובדים ומוכנות לשלב של הוכחת הקונספט POC (ר"ת של Proof of Concept).

הוכחת הקונספט – Proof of Concept

מטרת השלב:
אישוש הקונספט מול מסמך הדרישות וקבלת הארות/הערות לשיפורים.

שלבים עיקריים:
בדיקות פונקציונליות, בדיקות הרכבה, בחינת עיצוב, בחינת חווית משתמש (UX), בחינת סיכונים ובדיקה מול משתמשי קצה.

תוצרי השלב:
מוכנות המוצר למקצה שיפורים ו/או מוכנות לתכנון מפורט לייצור.

Detailed Design - תכנון מפורט

מטרת השלב:
הבאת המוצר לייצור תקני, שוטף ומבוקר.

שלבים עיקריים:
תכנון מותאם טכנולוגיית ייצור, הפקת שרטוטי ייצור, הפקת תיק ייצור, תכנון בקרת איכות (QA) וניהול סיכונים.

תוצרי השלב:
תיק ייצור מלא ומוכנות לתהליך "תכנון לייצור", Design for Manufacturing (באנגלית – DFM).

Design For Manufacturing = DFM - תכנון לייצור

מטרת השלב:
תכנון אופטימלי של כלי הייצור לפי דרישות המוצר וכמויות הייצור.

שלבים עיקריים:
עבודה משותפת מול קבלני הייצור לתכנון כלים, לקיחת שיקולים הנדסיים בחשבון (המשפיעים על המוצר), ניתוח ואנליזות לטכנולוגיות ייצור שונות ובקרת איכות.

תוצר השלב:
מוכנות לייצור כלים וייצור חלקים ראשוני.

T0 / T1 - סדרות יצור ראשונות

מטרת השלב:
בחינת תאימות חלקים שמיוצרים מכלים סופיים לקבלת תהליך ייצור מאוזן, תקין, שוטף ואפקטיבי.

שלבים עיקריים:
בדיקת מידות, בדיקות פונקציונליות, בדיקות וויזואליות, הרכבות, בקרת איכות ובמידת הצורך – מקצה שיפורים.

תוצר השלב:
חלקי ייצור תקינים מוכנים לשימוש.

V&V - בדיקות וריפיקציה ולידציה (הוכחת התכן)

מטרת השלב:
הבטחה כי המוצר עומד בדרישות וכי תפקודו מתאים הן לשימוש המיועד והן לאורך הזמן המיועד.

שלבים עיקריים:
בניית תוכנית בדיקות מבוססת קריטריונים ברורים בהתאם למפרטים, תקנים, דרישות, חוקים ותקנות.

תוצרי השלב:
מוצר איכותי מוכן להפצה ומכירה עם רמת ביטחון גבוהה.

דילוג לתוכן